Зразок заяви на участь у конкурсі на вакантну посаду

​Зразок заяви кандидата про участь у конкурсі Конкурсній комісії Козинської сільської ради ________________________________ прізвище, ім’я, по батькові кандидата _______________________________ , дата народження кандидата який(а) проживає за адресою: ________________________________________________________________телефони: дом.:___________________ роб., моб.: _______________________ З А Я В А* Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади______________________________________________________________________________________________________________________________ повна назва посади Ознайомлений (а) із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби. До заяви додаю наступні документи: 1. Заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками. 2. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см. 3. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня. 4. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"; 5. Копію документа, який посвідчує особу. 6. Копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних). ___________________ ___________________ дата підпис _________ * Заява пишеться особою власноручно.

Скачати...