Система обліку публічної інформації за 2022 рік
 

ВИДИ

публічної інформації, яка знаходиться у володінні Козинської сільської ради

 та система її обліку

 Документи, що знаходяться у володінні сільської ради, підлягають обов’язковій реєстрації. Забезпечується реєстрація та облік вхідної, вихідної кореспонденції, звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, рішень ради, її виконавчого комітету, розпоряджень, доручень сільського голови, заступника голови, секретаря ради.

 

 

№ пор.

 

Види інформації

 

 

Відповідальні за  облік інформації

 

1.

Проєкти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень органу місцевого самоврядування

Структурні підрозділи сільської ради

 
 

2.

Проєкти рішень сільської ради та її виконавчого комітету

  Структурні підрозділи  сільської ради

 

3.

Рішення сільської ради та її виконавчого комітету

 Секретар ради

 

4.

Розпорядження сільського голови

Відділ організаційної роботи, документообігу та військового обліку сільської ради

 

5.

Доручення сільського голови,  заступника сільського голови, секретаря ради

Відділ організаційної роботи, документообігу та військового обліку сільської ради

 

 

6.

Протоколи пленарних засідань сесії сільської ради, засідань виконавчого комітету сільської ради

Секретар ради

 

 

7.

Протоколи нарад у сільського голови   

Відділ організаційної роботи, документообігу та військового обліку сільської ради

 

 

8.

Вхідна кореспонденція

(крім інформації з обмеженим доступом)

Відділ організаційної роботи, документообігу та військового обліку сільської ради

 
 

9

Вихідна кореспонденція

(крім інформації з обмеженим доступом)

Відділ організаційної роботи, документообігу та військового обліку сільської ради

 

10.

Звіти (довідки) про підсумки роботи із зверненнями громадян, звіти щодо розгляду запитів на отримання публічної інформації

Відділ організаційної роботи, документообігу та військового обліку сільської ради

 

11.

Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання, структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага), паспорти бюджетних програм місцевого бюджету

Відділ бухгалтерського обліку і звітності, матеріально-технічного забезпечення сільської ради