Розпорядження сільського голови щодо затвердження Переліку відомостей

Фото без опису

ЗБЕРЕГТИ

Фото без опису

Україна

КОЗИНська СІЛЬСЬКА РАДА

ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови

 

 

 16 вересня 2021 року                                                                                                   № 84

 

 

Про Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

в Козинській сільській раді Дубенського району Рівненської області

 

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 (зі змінами):

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Козинській сільській раді Дубенського району Рівненської області, що додаються.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря ради Олександру Фідчук.

 

 

Сільський голова                                                                                                   Іван ШКОЛЯР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО           

                                                    Розпорядження сільського голови

                                                                                               16 вересня 2021 року  № 84

                                                                                 

 

ПЕРЕЛІК  ВІДОМОСТЕЙ,

що становлять службову  інформацію

в Козинській сільській раді Дубенського району Рівненської області

 

1.  Відомості про заходи мобілізаційної підготовки національної економіки та господарства, мобілізаційного плану, структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

1) створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

2) виробництва та поставки технічних засобів і майна речової служби в особливий період;

3) виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

4) виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

5) виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

6) мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

7) кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в органі місцевого самоврядування;

8) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

9) виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

10)  створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

11) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

12) підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

13) надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

14) виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

15) номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в виконавчому комітеті сільської ради, на підприємствах, в установах, організаціях, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

16) капітального будівництва в особливий період;

17) створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

18) потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2.  Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

3.  Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

4.  Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за органом місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

5.  Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування органу місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

6.  Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

7.  Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців з питань мобілізаційної підготовки.

8.  Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

9.  Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується виконавчого комітету сільської ради, окремих підприємств.

10.  Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану виконавчого комітету сільської ради, підприємств, установ та організацій.

11.  Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, у цілому щодо підприємства, установи, організації.

12.  Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо життєзабезпечення населення в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.

13.  Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.

14.  Відомості про дислокацію, характеристики, функціонування запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних заходів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу місцевого самоврядування, крім тих, що становлять державну таємницю.

15.  Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки органу місцевого самоврядування, окремих підприємств, установ, організацій.

16.  Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

17.  Відомості про радіодані радіомереж КХ, крім учбових.

18.  Відомості для проєктування захисних споруд цивільного захисту: місткість, захисні властивості, режим вентиляції, розміщення в забудові, розрахунки будівельних конструкцій на дію ударної хвилі та ступеня послаблення проникаючої радіації огороджувальними конструкціями, розрахунок підпору повітря, ситуаційні схеми розміщення, обґрунтування розрахунків коефіцієнта захисту КЗ, розрахунки повітрообміну в приміщеннях захисних споруд і потреби в матеріалах, силах та засобах для забезпечення їх переведення на режим укриття.

19.  Відомості про об’єкти критичної інфраструктури та критичної інформаційної інфраструктури, що містяться у відповідних секторальних переліках.

20.  Відомості про заходи  цивільного захисту на особливий період районів, підприємств, установ, організацій.

21.  Відомості щодо стану готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту або її ланки до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період.

22.  Зведені переліки суб’єктів господарювання області, віднесені до відповідних груп та категорій цивільного захисту (за сукупністю показників).

23.  Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

24.  Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

25.  Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення.  

26.  Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

27.  Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

28.  Окремі відомості про топографічні, спеціальні карти чи плани населених пунктів  масштабу 1:5000, 1:2000 і крупніші, складені на території Рівненської області,  які містять  сукупність або повну інформацію для детального вивчення  та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання та різних заходів господарського та оборонного значення, створені в системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42.

29.  Окремі відомості про координати і висоти геодезичних пунктів  Рівненської області.

30.  Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, якщо вони не розкривають норми (вимоги) та методики контролю технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.

31.  Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю. Рекомендації щодо приведення стану захисту інформації на зазначених об’єктах і системах у відповідність із вимогами законодавства, крім тих, що становлять державну таємницю.

32.  Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством (крім тих, що становлять державну таємницю), на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

33.  Відомості за окремими показниками про організацію, результати перевірок ефективності технічного захисту службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності.

34.  Відомості про організацію заходів щодо створення комплексної системи захисту інформації в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

35.  Окремі відомості щодо захисту інформації в автоматизованих системах про організацію, порядок роботи користувачів, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

36.  Окремі відомості з питань технічного захисту інформації, які не віднесені до державної таємниці.

37.  Відомості про зміст заходів внутрішньооб’єктового режиму.

 

38.  Відомості щодо категоріювання приміщень та об’єктів інформаційної діяльності, інформаційно-телекомунікаційних систем і копіювально-розмножувальної техніки.

39.  Відомості, викладені у документах, які  подаються Управлінню Служби безпеки України в Рівненській області з метою надання, переоформлення спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

40.  Відомості про місця розташування режимних приміщень (зон, територій), ступінь секретності, вид, тривалість і періодичність секретних робіт, що в них проводяться (акт придатності режимних приміщень для проведення секретних робіт, перелік режимних приміщень тощо).

41.  Відомості про надання, скасування, переоформлення громадянам допуску та доступу до державної таємниці.

42.  Відомості, викладені у номенклатурі посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

43.  Відомості щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації.

44.  Відомості, що не віднесені до державної таємниці, про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці.

45.  Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку та (чи) загрози витоку секретної інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності.

46.  Відомості, зазначені у номенклатурі секретних справ, журналах обліку матеріальних носіїв секретної інформації, а також в актах про знищення секретних документів, що не погоджуються  Державним архівом Рівненської області.

47.  Відомості, які містяться у документах щодо  перевірки  наявності, приймання-передачі матеріальних носіїв секретної інформації.

48.  Відомості  про забезпечення режиму секретності у разі введення особливого періоду, надзвичайного стану, або у разі виникнення загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації.

49.  Відомості, викладені у Звіті про стан забезпечення охорони державної таємниці та пояснювальній записці до нього.

50.  Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва.

51.  Окремі відомості щодо співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, про використання програм (проєктів) міжнародної технічної допомоги (визначається органом, що подає інформацію).

52.  Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час проведення нарад з використанням секретних документів або секретної інформації.

53.  Інформація, що міститься в документах сільської ради, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напряму діяльності сільської ради або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

54.  Відомості щодо прогнозу розвитку ситуації або пропозицій стосовно вирішення конкретних питань у сферах промисловості, транспорту та зв’язку.

55.  Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.

56.  Відомості про антитерористичні заходи, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

57.  Відомості щодо організації планування і виконання заходів територіальної оборони, які не підпадають під статті Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

58.  Відомості щодо організації планування і виконання заходів оборонного значення при взаємодії із Збройними Силами України, Національною гвардією України та Державною прикордонною службою України, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

59.  Відомості (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса проживання та інша інформація про особу) щодо учасників антитерористичної операції/Операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/Операції об’єднаних сил, які взяті на облік в органі соціального захисту населення.

 

 

 

 

Начальник відділу організаційної роботи та документообігу

сільської ради                                                                                           Оксана ВДОВИЧЕНКО

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь