A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Козинська громада
Рівненська область, Дубенський район

Земельні торги

                                                                

Дата опублікування:   17 червня  2021 р.

 

Козинська сільська рада Дубенського району Рівненської області (Організатор земельних торгів) відповідно до пункту 1 статті 122, статей 135, 136 Земельного кодексу України, рішень Козинської сільської ради Дубенського району Рівненської області від 25.05.2021 № 297, №298, «Про включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами»  проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

 

- орієнтовною площею 13,00 га за межами с. Гранівка на території Козинської сільської ради Дубенського району Рівненської області;

- орієнтовною площею 15,00 га за межами с. Гранівка на території Козинської сільської ради Дубенського району  Рівненської області.

 

1. Умови відбору виконавця земельних торгів:

 

– переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

– витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями: запропонована учасником конкурсу вартість послуг, запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг, кількість розроблених учасником конкурсу проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, кількість проданих учасником конкурсу лотів.

 

2. Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

 

            Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта.

            У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з:

•      пропозицією щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість;

•      строку виконання робіт (у календарних днях);

•      інформації щодо кількості розроблених проектів;

•      інформацією щодо кількості проданих лотів.

            Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлення документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

 

3.         Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:

 

– заява про участь у  відборі виконавця послуг з проведення земельних торгів;

– реєстр документів, наданих у складі  пропозиції (за формою згідно з додатком 1);

– відомості про учасника (за формою згідно з додатком 2);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для претендента-фізичної особи-підприємця);

– копії установчих документів учасника та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);

– копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників учасника, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрій» та яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

– копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі ліцитатора (за основним місцем роботи або залученого за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатор повинен мати відповідний кваліфікаційний сертифікат.

            Підготовка лоту включає розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до додатку 3.

 

4. Проведення відбору виконавця земельних торгів: виконавчий комітет Козинської сільської ради.

 

Строк подання документації з відбору виконавця торгів: протягом 15 днів з дати оприлюднення оголошення на веб-сайті Козинської сільської ради Дубенського району Рівненської області.

Поштова адреса, за якою подаються документи: 35523, Рівненська область, Дубенський район, с.Козин, вул. Берестецька, 145.

Інформація про проведення відбору виконавця торгів: відбудеться в приміщені Козинської сільської ради, за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с.Козин, вул. Берестецька,145 (дата проведення буде повідомлена додатково).

Відомості про місцезнаходження організатора торгів, контактні телефони:

Рівненська область, Дубенський район, с. Козин, вул. Берестецька, 145,

телефон для довідок:  (03633)3-42-86, факс (03633) 3-41-41, е-mail: srada_kozin@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, наданих у складі пропозиції на відбір виконавця торгів

№ з/п

Найменування документу

№ сторінки

     

 

(посада особи)                   (підпис)              (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

 

 

Додаток 2

 

Відомості про Учасника      (для юридичної особи)

Повна назва:

_________________________________________________________;

Код ЄДРПОУ (ЗКПО):

_________________________________________________________;

Юридична адреса:

_________________________________________________________;

Поштова адреса:

_________________________________________________________;

Телефон:

_________________________________________________________;

Факс:

_________________________________________________________;

Адреса електронної пошти:

_________________________________________________________;

Профілюючий напрямок діяльності:

_________________________________________________________;

Найменування банку, що обслуговує Учасника:

_________________________________________________________;

Поточний (розрахунковий) рахунок:

_________________________________________________________;

МФО:

_________________________________________________________;

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника:

_________________________________________________________;

Найменування посади керівника:

_________________________________________________________;

Інша інформація*

_________________________________________________________;

(посада особи)              (підпис)               (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності, які пропонуються для продажу права оренди на земельних торгах окремими лотами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

 

№ з/п

Місце розташування земельної ділянки

Орієнтовна площа
земельної
ділянки, га

Кадастровий номер
земельної ділянки

(у разі його наявності)

1

2

3

4

1.

За межами с. Гранівка, Дубенський район

13,0

 

2.

За межами с. Гранівка, Дубенський район

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата опублікування:   27 березня  2020 р.

 

Козинська сільська рада Радивилівського району Рівненської області (Організатор земельних торгів) відповідно до пункту 1 статті 122, статей 135, 136 Земельного кодексу України, рішень Козинської сільської ради Радивилівського району Рівненської області від 11.03.2020р. № 1157, №1158, «Про включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами»  проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  сільськогосподарського призначення (рілля):

 

 - орієнтовною площею  10,00 га за межами с. Підвисоке, Радивилівського району, Рівненської області;

- площею  28,3263 га за межами с. Станіслави, Радивилівського району, Рівненської області.

 

 

1.Умови відбору виконавця земельних торгів: 

 

– переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

– витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями: запропонована учасником конкурсу вартість послуг, запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг, кількість розроблених учасником конкурсу проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, кількість проданих учасником конкурсу лотів;

 

2. Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

 

          Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта.

        У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з :

• пропозицією щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість;

• строку виконання робіт (у календарних днях);

• інформації щодо кількості розроблених проектів;

• інформацією щодо кількості проданих лотів.

         Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлення документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

 

3. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:

 

–  заява про участь у  відборі виконавця послуг з проведення земельних торгів;

– реєстр документів, наданих у складі  пропозиції (за формою згідно з  додатком 1);

– відомості про учасника (за формою згідно з додатком 2);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для претендента - фізичної особи-підприємця);

– копії установчих документів учасника та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

– копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників учасника, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрій» та яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

– копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі ліцитатора (за основним місцем роботи або залученого за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатор повинен мати відповідний кваліфікаційний сертифікат.

         Підготовка лоту включає розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до додатку 3.

 

4.    Проведення відбору виконавця земельних торгів: виконавчий комітет Козинської сільської ради.

 

Строк подання документації з відбору виконавця торгів: протягом 15 днів з дати оприлюднення оголошення на веб-сайті Козинської сільської ради Радивилівського району Рівненської області.

Поштова адреса, за якою подаються документи: 35523, Рівненська область, Радивилівський район, с. Козин, вул. Берестецька, 145.

Інформація про проведення відбору виконавця торгів: відбудеться в приміщені Козинської сільської ради, за адресою: Рівненська область, Радивилівський район, с. Козин, вул. Берестецька,145 (дата проведення буде повідомлена додатково).

Відомості про місцезнаходження організатора торгів, контактні телефони: Рівненська область, Радивилівський район, с. Козин, вул. Берестецька,145,  телефон для довідок:  (03633) 3-42-86, факс (03633) 3-41-41, е-mail: srada_kozin@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, наданих у складі пропозиції на відбір виконавця торгів

 № з/п                                   Найменування документу № сторінки

 

(посада особи)                   (підпис)              (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

 

 

Додаток 2

 

Відомості про Учасника    (для юридичної особи)

Повна назва:

_________________________________________________________;

Код ЄДРПОУ (ЗКПО):

_________________________________________________________;

Юридична адреса:

_________________________________________________________;

Поштова адреса:

_________________________________________________________;

Телефон:

_________________________________________________________;

Факс:

_________________________________________________________;

Адреса електронної пошти:

_________________________________________________________;

Профілюючий напрямок діяльності:

_________________________________________________________;

Найменування банку, що обслуговує Учасника:

_________________________________________________________;

Поточний (розрахунковий) рахунок:

_________________________________________________________;

МФО:

_________________________________________________________;

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника:

_________________________________________________________;

Найменування посади керівника:

_________________________________________________________;

Інша інформація*

_________________________________________________________;

(посада особи)              (підпис)               (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності, які пропонуються для продажу на земельних торгах окремими лотами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

 

№ з/п Місце розташування земельної ділянки Орієнтовна площа

земельної

ділянки, га Кадастровий номер

земельної ділянки

(у разі його наявності)

1 2 3 4

1. За межами с. Підвисоке, Радивилівський район 10,00 5625882100:04:003:0056

2. За межами с. Станіслави, Радивилівський район 28,3263 5625882100:04:008:0216

 

 

 

 

Дата опублікування:   10 січня  2020 р.

 

Козинська сільська рада Радивилівського району Рівненської області (Організатор земельних торгів) відповідно до пункту 1 статті 122, статей 135, 136 Земельного кодексу України, рішення Козинської сільської ради Радивилівського району Рівненської області від 11.12.2019 № 997 «Про включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами»  проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  сільськогосподарського призначення (рілля) та рішень Козинської сільської ради Радивилівського району Рівненської області від 11.12.19р. №998, №999 «Про включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами»  проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу.

 

- площею  6,3883 га за межами с. Пустоіванне, Радивилівського району, Рівненської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, сільськогосподарського призначення (рілля);

- площею  0,1852 га за межами с. Козин, Радивилівського району, Рівненської області для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу;

- площею  0,6643 га за межами с. Козин, Радивилівського району, Рівненської області для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу.

 

1.    Умови відбору виконавця земельних торгів:

 

– переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

– витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями: запропонована учасником конкурсу вартість послуг, запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг, кількість розроблених учасником конкурсу проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, кількість проданих учасником конкурсу лотів.

 

2.    Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

 

          Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта.

        У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з :

•      пропозицією щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість;

•      строку виконання робіт (у календарних днях);

•      інформації щодо кількості розроблених проектів;

•      інформацією щодо кількості проданих лотів.

         Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлення документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

 

3.    Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:

 

–  заява про участь у  відборі виконавця послуг з проведення земельних торгів;

– реєстр документів, наданих у складі  пропозиції (за формою згідно з  додатком 1);

– відомості про учасника (за формою згідно з додатком 2);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для претендента - фізичної особи-підприємця);

– копії установчих документів учасника та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

– копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників учасника, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрій» та яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

– копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі ліцитатора (за основним місцем роботи або залученого за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатор повинен мати відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Підготовка лоту включає розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до додатку 3.

 

4.    Проведення відбору виконавця земельних торгів: виконавчий комітет Козинської сільської ради.

 

Строк подання документації з відбору виконавця торгів: протягом 15 днів з дати оприлюднення оголошення на веб-сайті Козинської сільської ради Радивилівського району Рівненської області.

Поштова адреса, за якою подаються документи: 35523, Рівненська область, Радивилівський район, с.Козин, вул. Берестецька, 145.

Інформація про проведення відбору виконавця торгів відбудеться: в приміщені Козинської сільської ради, за адресою: Рівненська область, Радивилівський район, с.Козин, вул. Берестецька,145 (дата проведення буде повідомлена додатково).

Відомості про місцезнаходження організатора торгів, контактні телефони: Рівненська область, Радивилівський район, с.Козин, вул. Берестецька,145,  телефон для довідок:  (03633) 3-42-86, факс (03633) 3-41-41, е-mail: srada_kozin@ukr.net

                                                                                                                          Додаток 1

 РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, наданих у складі пропозиції на відбір виконавця торгів

 № з/п

Найменування       документу

№ сторінки

     

 

(посада особи)                   (підпис)              (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

 

                                                                                                                                                         Додаток 2

 

Відомості про Учасника    (для юридичної особи)

Повна назва:

_________________________________________________________;

Код ЄДРПОУ (ЗКПО):

_________________________________________________________;

Юридична адреса:

_________________________________________________________;

Поштова адреса:

_________________________________________________________;

Телефон:

_________________________________________________________;

Факс:

_________________________________________________________;

Адреса електронної пошти:

_________________________________________________________;

Профілюючий напрямок діяльності:

_________________________________________________________;

Найменування банку, що обслуговує Учасника:

_________________________________________________________;

Поточний (розрахунковий) рахунок:

_________________________________________________________;

МФО:

_________________________________________________________;

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника:

_________________________________________________________;

Найменування посади керівника:

_________________________________________________________;

Інша інформація*

_________________________________________________________;

(посада особи)              (підпис)               (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

 

                                                                                                                                                                             Додаток 3

№ з/п

Місце розташування земельної ділянки

Орієнтовна площа
земельної
ділянки, га

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної ділянки

1

2

3

4

5

1.

за межами с.Пустоіванне, Радивилівський район

6,3883

5625887300:07:011:0002

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, сільськогосподарського призначення (рілля)

2.

за межами с. Козин, Радивилівський район

0,1852

5625883900:05:009:0002

для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

3.

за межами с. Козин, Радивилівський район

0,6643

5625883400:05:026:0002   

для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

 

 

 

Перелік земельних ділянок комунальної власності, які пропонуються для продажу на земельних торгах окремими лотами:

 

 

 

 

Дата опублікування:   26 липня  2019 р.

 

Козинська сільська рада Радивилівського району Рівненської області (Організатор земельних торгів) відповідно до пункту 1 статті 122, статей 135, 136 Земельного кодексу України, рішень Козинської сільської ради Радивилівського району Рівненської області від 19.07.2019 № 814, №815, №816 «Про включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами»  проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  сільськогосподарського призначення (рілля):

 

 - орієнтовною площею  15,00 га за межами с. Козин, Радивилівського району, Рівненської області;

- площею  14,6683 га за межами с. Козин, Радивилівського району, Рівненської області;

- орієнтовною площею  5,00 га за межами с. Радихівщина, Радивилівського району, Рівненської області.

 

 

1.Умови відбору виконавця земельних торгів:

 

– переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

– витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями: запропонована учасником конкурсу вартість послуг, запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг, кількість розроблених учасником конкурсу проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, кількість проданих учасником конкурсу лотів;

 

2.    Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

 

          Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта.

        У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з :

•      пропозицією щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість;

•      строку виконання робіт (у календарних днях);

•      інформації щодо кількості розроблених проектів;

•      інформацією щодо кількості проданих лотів.

         Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлення документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

 

3.    Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:

 

–  заява про участь у  відборі виконавця послуг з проведення земельних торгів;

– реєстр документів, наданих у складі  пропозиції (за формою згідно з  додатком 1);

– відомості про учасника (за формою згідно з додатком 2);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для претендента-фізичної особи-підприємця);

– копії установчих документів учасника та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);

– копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників учасника, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрій» та яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

– копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі ліцитатора (за основним місцем роботи або залученого за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатор повинен мати відповідний кваліфікаційний сертифікат.

         Підготовка лоту включає розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, відповідно до додатку 3.

 

4.    Проведення відбору виконавця земельних торгів: виконавчий комітет Козинської сільської ради.

 

Строк подання документації з відбору виконавця торгів: протягом 15 днів з дати оприлюднення оголошення на веб-сайті Козинської сільської ради Радивилівського району Рівненської області.

Поштова адреса, за якою подаються документи: 35523, Рівненська область, Радивилівський район, с.Козин, вул. Берестецька, 145.

Інформація про проведення відбору виконавця торгів: відбудеться в приміщені Козинської сільської ради, за адресою: Рівненська область, Радивилівський район, с.Козин, вул. Берестецька,145 (дата проведення буде повідомлена додатково).

Відомості про місцезнаходження організатора торгів, контактні телефони: Рівненська область, Радивилівський район, с.Козин, вул. Берестецька,145,  телефон для довідок:  (03633) 3-42-86, факс (03633) 3-41-41, е-mail: srada_kozin@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, наданих у складі пропозиції на відбір виконавця торгів

 № з/п

                                  Найменування документу

№ сторінки

     

 

(посада особи)                   (підпис)              (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

 

 

Додаток 2

 

Відомості про Учасника    (для юридичної особи)

Повна назва:

_________________________________________________________;

Код ЄДРПОУ (ЗКПО):

_________________________________________________________;

Юридична адреса:

_________________________________________________________;

Поштова адреса:

_________________________________________________________;

Телефон:

_________________________________________________________;

Факс:

_________________________________________________________;

Адреса електронної пошти:

_________________________________________________________;

Профілюючий напрямок діяльності:

_________________________________________________________;

Найменування банку, що обслуговує Учасника:

_________________________________________________________;

Поточний (розрахунковий) рахунок:

_________________________________________________________;

МФО:

_________________________________________________________;

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника:

_________________________________________________________;

Найменування посади керівника:

_________________________________________________________;

Інша інформація*

_________________________________________________________;

(посада особи)              (підпис)               (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності, які пропонуються для продажу на земельних торгах окремими лотами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

 

№ з/п

Місце розташування земельної ділянки

Орієнтовна площа
земельної
ділянки, га

Кадастровий номер
земельної ділянки

(у разі його наявності)

1

2

3

4

1.

За межами с. Козин, Радивилівський район

15,00

 

2.

За межами с. Козин, Радивилівський район

14,6683

5625883900:05:012:0102

3.

За межами с. Радихівщина, Радивилівський район

5,00

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь