Система обліку публічної інформації за 2022 рік

Звіт щодо розгляду запитів на отримання публічної інформації, що надійшли до Козинської сільської ради

Загальна інформація

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Козинської сільської ради, розміщується на веб-сайті Козинської сільської ради kozynska-gromada.gov.ua

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 35523Рівненська область, Радивилівський р-н, сКозин, вул. Берестецька, 145 (на конверті вказувати "Публічна інформація");
за телефоном:  (03633)34141; 34286, 0937527361;

на електронну адреси: [email protected].

3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до Козинської сільської ради за адресою: ІІ поверх, кабінет секретаря ради, вул.Берестецька, 145с.Козин, Дубенський район, Рівненська область;

4. Форму запиту можна отримати в Козинській сільській раді .

5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

9. Інформація на запит надається безоплатно.

10. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

11.1 Козинська сільська рада не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

11.2 Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

11.3 Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток;

11.4 Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту);

дату (в разі подання запиту в електронній формі).