A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Козинська громада
Рівненська область, Дубенський район

Вакансії

Повідомлення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад Козинської сільської ради.

Дата оприлюднення – 30.09.2021 року

 

Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста-юрисконсульта 

Козинської сільської ради (тимчасово, на час відсутності основного працівника)

Козинська сільська рада 30 вересня 2021 року оголошує конкурс на заміщення вакантної  посади головного спеціаліста-юрисконсульта відділу  юридичного забезпечення, кадрової  роботи та військового  обліку Козинської сільської ради (тимчасово, на час відсутності основного працівника)

 

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування або юридична не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою, без вимог до стажу роботи.

Повинен знати. Конституцію України; Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні""Про службу в органах місцевого самоврядування""Про державну службу""Про запобігання корупції", Кодекс законів про працю України та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, засади зовнішньоекономічної політики України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; основні програми роботи на комп'ютері.

 

Питання в екзаменаційних білетах складаються з питань на перевірку знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі», Кодекс законів про працю України.

 

  ЗАГАЛЬНИЙ  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про  службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", "Про публічні закупівлі".

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .
 10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
 12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
 13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 14. Державний бюджет України (стаття 96).
 15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).
 2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
 3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
 4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
 (стаття 15).
 5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
 самоврядування (статті 16, 60).
 6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
 7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).
 8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
 9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
 10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).
 11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).
 12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
 13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
 14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
 15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).
  

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
 5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
 10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
 15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 7.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 11.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
 15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54)

 

V. Питання  на перевірку знання Закону України "Про публічні закупівлі", Кодексу законів про працю України.

 

 1. Трудовий договір та колективний договір.

 2. Порядок і умови надання щорічних відпусток , їх тривалість.

 3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 4. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

 5. Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

 6. Види дисциплінарних стягнень, які застосовуються до працівників та порядок їх застосування.

 7. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці.

 8. Сфера застосування Закону України «Про публічні закупівлі»            (стаття 3 ЗУ «Про публічні закупівлі»).

 9. Принципи здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників (стаття 5 ЗУ «Про публічні закупівлі»).

 10. Державне регулювання, контроль у сфері закупівель та громадський контроль (стаття7 ЗУ «Про публічні закупівлі»).

 11. Електронна система закупівель, процедури закупівлі                                     (статті 12,13 ЗУ «Про публічні закупівлі»).

 12. Спрощені закупівлі (стаття14 ЗУ «Про публічні закупівлі»).

 13. Поняття відкритих торгів ( умови застосування, інформування про проведення, тендерна документація (статті 20, 21, 22 ЗУ «Про публічні закупівлі»).

 14. Відхилення тендерних пропозицій, відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся (статті 31,32 ЗУ «Про публічні закупівлі»).

 15. Переговорна процедура закупівлі (стаття 40 ЗУ «Про публічні закупівлі»).

 

 


 

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії сільської ради, такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

 2) заповнену особову картку державного службовця з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) електронну декларацію, як кандидата на посаду передбаченою Законом України "Про запобігання корупції";

6) копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (Додаток 2 до Положення).

 

Термін подання документів –  30 календарних днів з дня опублікування на офіційному сайті Козинської сільської ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь