A A A K K K
для людей із порушенням зору
Козинська громада
Рівненська область, Дубенський район

Вакансії

Повідомлення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад Козинської сільської ради.

Дата оприлюднення – 11.05.2022

                                                                                                        

Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей

Козинської сільської ради

 

Козинська сільська рада 11 травня 2022 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей Козинської сільської ради

 

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування або напрям підготовки «Соціальна робота» не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою, без вимог до стажу роботи.

Повинен знати:  Конституцію України; Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»«Про службу в органах місцевого самоврядування»«Про державну службу»«Про запобігання корупції», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, засади зовнішньоекономічної політики України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; основні програми роботи на комп'ютері.

 

Перелік необхідних документів для участі в конкурсі:

 1. Заява про участь у конкурсі.
 2. Заява про надання згоди кандидата на обробку його персональних даних.
 3. Заповнена особова картка (форма П-2ДС).
 4. Фотокартки розміром 4х6 (2 шт).
 5. Копія паспорта та РНОКПП.
 6. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня.
 7.  Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
 8.  Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік(декларація кандидата).
 9.  Довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності).

10. Попередження про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби.

 

   Документи від бажаючих взяти участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення на сайті Козинської сільської ради  (до 10.06.2022), за адресою: вул.Берестецька, 145, с.Козин (відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи).

 

 Телефон для довідок (03633) 3-41-41.

 

Дата оприлюднення – 11.05.2022

                                                                                                        

Конкурс на заміщення вакантної посади начальника фінансового відділу

Козинської сільської ради

 

Козинська сільська рада 11 травня 2022 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника фінансового відділу Козинської сільської ради

 

Кваліфікаційні вимоги. Вища фінансово-економічна освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою, без вимог до стажу роботи.

Повинен знати:  Конституцію України; Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»«Про службу в органах місцевого самоврядування»«Про державну службу»«Про запобігання корупції»; Бюджетний кодекс України; постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; накази Міністерства фінансів України, накази та інструкції Державної казначейської служби України; засади зовнішньоекономічної політики України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; основні програми роботи на комп'ютері.

 

Перелік необхідних документів для участі в конкурсі:

 1. Заява про участь у конкурсі.
 2. Заява про надання згоди кандидата на обробку його персональних даних.
 3. Заповнена особова картка (форма П-2ДС).
 4. Фотокартки розміром 4х6 (2 шт.).
 5. Копія паспорта та РНОКПП.
 6. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня.
 7. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
 8. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік(декларація кандидата).
 9. Довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності).
 10. Попередження про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби.

 

       Документи від бажаючих взяти участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення на сайті Козинської сільської ради  (до 10.06.2022), за адресою: вул.Берестецька, 145, с.Козин (відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи).

 

Телефон для довідок (03633) 3-41-41.

 

  ЗАГАЛЬНИЙ  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про  службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", "Про публічні закупівлі".

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .
10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
14. Державний бюджет України (стаття 96).
15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).
2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
(стаття 15).
5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
самоврядування (статті 16, 60).
6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).
8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).
11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).
12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).
 

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування"

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
7.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
11.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54)

 

V. Питання на перевірку знань для посади начальника служби у справах дітей 

 

 1. 1.  Визначення термінів (ст 1 ЗУ «Про охорону дитинства»)

  - забезпечення найкращих інтересів дитини

  - жорстоке поводження з дитиною

  - безпритульні діти

  - дитина з інвалідністю

   

  2. Визначення термінів (ст.1 ЗУ «Про охорону дитинства»)

   

  - дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах

  - діти, позбавлені батьківського піклування

   

  3. Визначення термінів (ст.1 ЗУ «Про охорону дитинства»)

  - діти, які потребують тимчасового захисту

  - неповна сім’я

  - прийомна сім’я

  - дитячий будинок сімейного типу

   

  4. Основні принципи охорони дитинства (ст. 3 ЗУ «Про охорону дитинства»)

  5. Захист прав та інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (ст.23-1 ЗУ «Про охорону дитинства»)

  6. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 25 ЗУ «Про охорону дитинства»)

  7. Захист прав дитини в спеціальних навчально-виховних закладах для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання (ст.34 ЗУ «Про охорону дитинства»)

  8. Організація охорони дитинства (стаття 5 ЗУ «Про охорону дитинства»)

  9. Основні принципи діяльності органів і служб у  справах дітей, спеціальних установ та закладів   соціального захисту для дітей (ст.2 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»)

  10.  Визначення термінів  (ст.1 ЗУ Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)

  - форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

   - усиновлення

  - встановлення опіки та піклування

  - передача до прийомної сім’ї

   

  11. Визначення термінів (ст.1 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»)  

  - передача до дитячого будинку сімейного типу

  - діти-вихованці

  - батьки-вихователі

  - прийомні діти

  - прийомні батьки

  - заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,

   

  12. Визначення термінів (ст.1 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»)

  - місце походження дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, 

  - місце проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

  - державні соціальні стандарти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа

  - державне утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа

  13. Визначення термінів (ст.1 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»)

   соціальний супровід

  соціальне житло

  наставник

  наставництво

   

  14. Заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (ст. 4 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»)

  15.  Розробка і виконання цільових програм з охорони та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 7 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»)

   

  16.Органи опіки та піклування (ст. 11 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»)

  17. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування  (ст.12 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» )

   

  18.  Соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (ст.15 ЗУ « Про забезпечення організаційно-правових умов соціально

   

  19. Створення і функціонування закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 9ст. 18 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»)

  20. Повідомлення про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 30 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»)

  21. Збереження права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа на житло (ст.32 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»)

  22.  Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (ст. 26 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»)

  23.  Тимчасове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 29 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»)

  24. Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа (ст.17 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»)

   

  25. Забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під час канікул (ст. 39-11 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»)

 

VІ. Питання на перевірку знань для посади начальника фінансового відділу

1. Визначення терміну „бюджет“ (стаття 2 Бюджетного Кодексу України).

2. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України (стаття 1 Бюджетного кодексу України).

3. Структура місцевих бюджетів (стаття 63 Бюджетного кодексу України)

4. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин (стаття 81 Бюджетного кодексу України).

5. Стадії та учасники бюджетного процесу (стаття 19 Бюджетного кодексу України).

6. Порушення бюджетного законодавства (стаття 116 Бюджетного кодексу України).

7. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства (стаття 117 Бюджетного кодексу України).

8. Розпорядники  та  головні  розпорядники  коштів (ст.22 БКУ)

9. Контроль та аудит у бюджетному процесі (ст. 26 БКУ)

10. Організаційні засади складання прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів (ст 75 БКУ)

11. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються, предмет регулювання рішення про місцевий бюджет (ст.76)

12. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості (ст. 94)

13. Індекс податкоспроможності місцевого бюджету (ст. 100)

14. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства (ст 117)

15. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства (ст121)

16. Бюджетний період (стаття 3 Бюджетного кодексу України).

17. Склад доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад (стаття 64 Бюджетного кодексу України).

18. Виконання місцевих бюджетів (стаття 78 Бюджетного кодексу України).

19. Джерела фінансування бюджету (стаття 15 Бюджетного кодексу України).

20. Резервний фонд бюджету (стаття 24 Бюджетного кодексу України).

21. Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів (ст. 69-1 БКУ)

22. Бюджет розвитку місцевих бюджетів (ст. 71 БКУ)

23. Затвердження місцевих бюджетів (ст. 77 БКУ)

24. Виконання місцевих бюджетів (ст. 78 БКУ)

25. Особливості формування надходжень та здійснення витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет (ст. 79)

26. Види міжбюджетних трансфертів (ст.96)

27. Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам (ст. 97)

28. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами (ст. 101)

29. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі (ст. 20)

30. Класифікація доходів бюджету (ст 9)

31. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами (стаття 101 Бюджетного кодексу України).

32. Нецільове використання бюджетних коштів (стаття 119 Бюджетного кодексу України).

33. Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (стаття 91 Бюджетного кодексу України).

34. Захищені видатки бюджету (ст. 55 БКУ)

35. Звітність про виконання місцевих бюджетів (ст.80)

36. Види видатків бюджетів (ст.82)

37. Джерела здійснення видатків бюджетів (ст 83)

38. Забезпечення здійснення видатків (ст. 84)

39. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами (ст. 86)

40. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ та міст (ст. 89)

41. Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (ст 91)

42. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів (ст. 93)

43. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів (ст 108)

44. Нецільове використання бюджетних коштів (ст 119)

45. Класифікація видатків та кредитування бюджету (ст. 10)

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь