A A A K K K
для людей із порушенням зору
Козинська громада
Рівненська область, Дубенський район

Вакансії

Повідомлення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад Козинської сільської ради.

Дата оприлюднення – 19.07.2022

                                                                                                        

Конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора відділу

 «Центр надання адміністративних послуг» Козинської сільської ради

Дубенського району Рівненської області.

 

Козинська сільська рада 19 липня 2022 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Козинської сільської ради Дубенського району Рівненської області.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою, без вимог до стажу роботи.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про службу в органах місцевого самоврядування""Про державну службу""Про запобігання корупції", інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, практику застосування чинного законодавства України з питань, що належать до його компетенції в таких галузях: право власності та інші речові права, зобов'язальне право, спадкове, бюджетне, господарське, земельне, адміністративне, трудове, сімейне та ін., вміння складати процесуальні документи до судів України різних інстанцій, основи державного управління та права, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, засади зовнішньоекономічної політики України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; основні програми роботи на комп'ютері.

 

Перелік необхідних документів для участі в конкурсі:

  1. Заява про участь у конкурсі.
  2. Заява про надання згоди кандидата на обробку його персональних даних.
  3. Заповнена особова картка (форма П-2ДС).
  4. Фотокартки розміром 4х6 (2 шт).
  5. Копія паспорта та РНОКПП.
  6. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня.
  7.  Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
  8.  Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік (декларація кандидата).
  9.  Довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності).

10. Попередження про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби.

Документи від бажаючих взяти участь у конкурсі приймаються впродовж  30 календарних днів з дня публікації повідомлення на сайті Козинської сільської ради  (до 18.08.2022)за адресою: вул.Берестецька, 145, с.Козин (відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи).

 

 Телефон для довідок (03633) 3-41-41

 

 

І. Перелік питань на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Повноваження Президента України (стаття 106).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

15. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

ІІ. Питання на перевірку знання Законів України

«Про місцеве самоврядування в Україні» або

 «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2 ЗУ  «Про місцеве самоврядування в Україні»).

2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4 ЗУ  «Про місцеве самоврядування в Україні»).

3. Система  місцевого самоврядування (стаття 5 ЗУ  «Про місцеве самоврядування в Україні»).

4. Виконавчі органи рад (стаття 11 ЗУ  «Про місцеве самоврядування в Україні»).

5. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16 ЗУ  «Про місцеве самоврядування в Україні»).

6. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади в органах місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3 ЗУ  «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

7. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4 ЗУ  «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

8. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5 ЗУ  «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

9. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15 ЗУ  «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

10. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8 ЗУ  «Про службу в органах місцевого самоврядування»). 

11. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9                    ЗУ  «Про службу в органах місцевого самоврядування»). 

12. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10               ЗУ  «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

13. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11 ЗУ  «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

14. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (стаття 12 ЗУ  «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

15. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 ЗУ  «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

 

ІІІ. Перелік питань  на перевірку знання Закону України

«Про запобігання корупції»

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Спеціальна перевірка (стаття 56).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

 

 

IV. Питання на перевірку знань для посади адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»

 

1. Законодавство у  сфері надання адміністративних послуг (стаття 3 Закону України «Про адміністративні послуги»).

2. Дайте визначення термінів «адміністративна послуга», «суб’єкт звернення», «суб’єкт надання адміністративної послуги» (стаття 1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

3. Основні вимоги до регулювання адміністративних послуг (стаття 5 Закону України «Про адміністративні послуги»).

4. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг (ст. 7 Закону України «Про адміністративні послуги»).

5. Інформація про адміністративні послуги  (стаття 6 Закону України «Про адміністративні послуги»).

6. Інформаційна картка адміністративної послуги (стаття 8 Закону України «Про адміністративні послуги»).

7. Технологічна картка адміністративної послуги  (стаття 8 Закону України «Про адміністративні послуги»).

8. Строки надання адміністративних послуг (стаття 10 Закону України «Про адміністративні послуги»).

9. Плата за надання адміністративних послуг  (стаття 11  Закону України «Про адміністративні послуги»).

10. Дайте визначення поняття «центр надання адміністративних послуг». Де і хто може  його створити?  (стаття 12 Закону України «Про адміністративні послуги»).

11. Адміністратор центру надання адміністративних послуг. Завдання і права адміністратора (стаття 13 Закону України «Про адміністративні послуги»).

12. Єдиний державний портал адміністративних послуг (стаття 17 Закону України «Про адміністративні послуги»).

13. Реєстр адміністративних послуг (стаття 16 Закону України «Про адміністративні послуги»).

14. Фінансове та інше забезпечення  надання адміністративних послуг  (стаття 18 Закону України «Про адміністративні послуги»).

15. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг  (стаття 4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

16. Порядок надання адміністративних послуг (стаття 9  Закону України «Про адміністративні послуги»).

17. Вимоги  до приміщення, в якому розміщується центр надання адміністративних послуг (Примірний регламент центру надання адміністративних послуг).

18. Організація роботи інформаційного підрозділу центру надання адміністративних послуг (Примірний регламент  центру надання адміністративних послуг).

19. Корегування чергою  у  центрі надання адміністративних послуг (Примірний регламент  центру надання адміністративних послуг).

20. Прийняття  заяви  та інших документів  у  центрі надання адміністративних послуг (Примірний регламент  центру надання адміністративних послуг).

21. Опрацювання  справи  (Примірний регламент центру надання адміністративних послуг).

22. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення (Примірний регламент  центру надання адміністративних послуг).

23. Особливості діяльності  адміністратора центру, що працює на відділеному робочому місці (Примірний регламент  центру надання адміністративних послуг).

24. Основні завдання центру надання адміністративних послуг (примірне Положення  про центр надання адміністративних послуг).

25. Організаційне забезпечення  надання адміністративних послуг (стаття 14).

Закону України «Про адміністративні послуги»).

26. Надання супутніх послуг  (стаття 15  Закону України «Про адміністративні послуги»).

27. Завдання, обов’язки та повноваження  адміністратора центру надання адміністративних послуг (Типові  професійно-кваліфікаційні  характеристики посадових осіб місцевого самоврядування).

28.Повноваження керівника центру  надання адміністративних послуг  (пункт 16 примірного  Положення  про центр надання адміністративних послуг).

29.  Час прийому суб’єктів звернень (пункт 19  примірного  Положення  про центр надання адміністративних послуг).

30. Вимоги до оформлення інформаційних стендів (Примірний регламент  центру надання адміністративних послуг).

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь