A A A K K K
для людей із порушенням зору
Козинська громада
Рівненська область, Дубенський район

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення сесії Козинської сільської  ради «Про Правила благоустрою території населених пунктів Козинської сільської ради»

 

Проект рішення сесії Козинської сільської ради «Про Правила благоустрою території населених пунктів Козинської сільської ради» розроблений відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та інших нормативно-правових актів.

1)

Здійснення контролю за санітарним станом сільської ради, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню населених пунктів, а також Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному санітарно-технічному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень. Чинні норми певним чином застаріли та не дають змоги суб’єктам господарювання, територіальній громаді сіл  Козин, Гранівка, Дубини, Савчуки, Іващуки, Білогорівка, Бригадирівка, Зарічне, Березини, Курсики, Пасіки, Радихівщина, Середнє, Добривода, Підвисоке, Станіслави, Нова Пляшева, Пустоіванне, Гай, Гусари, Іванівка, Рудня  та окремим мешканцям ради використовувати свої права в галузі благоустрою. Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі - КУпАП) передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій та недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку населених пунктів. Однак, вказаною статтею КУпАП не конкретизовано види порушень благоустрою. Відсутність затверджених у встановленому законом порядку Правил благоустрою території Козинської сільської ради унеможливлює притягнення осіб, винних у порушені благоустрою до передбаченої законом відповідальності.

2)

Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання території сільської ради у належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до вказаних дій на добровільної основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження об’єктів та елементів благоустрою ради, оскільки такі дії можуть вчинятися виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є неефективним.

3)

Постійне приведення території сільської ради у належний санітарний стан, вчинення дій по відновленню об’єктів та елементів благоустрою, території ради за рахунок сільського бюджету.

Вказаний спосіб не може бути прийнятим оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до збереження об’єктів та елементів благоустрою. При цьому сільський бюджет не може забезпечити фінансування робіт з їх відновлення. Таким чином, спосіб досягнення цілей – закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою у Правилах благоустрою території та утримання території сіл  Козин, Гранівка, Дубини, Савчуки, Іващуки, Білогорівка, Бригадирівка, Зарічне, Березини, Курсики, Пасіки, Радихівщина, Середнє, Добривода, Підвисоке, Станіслави, Нова Пляшева, Пустоіванне, Гай, Гусари, Іванівка, Рудня є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту. Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей є формування прозорих вимог щодо проведення на території ради єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади, захисту довкілля.

 1. ОПИС ПРОБЛЕМИ

 Даний регуляторний акт розроблений з метою визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою сіл Козинської сільської ради, спрямованих на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Згідно з ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст.26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплено право органів місцевого самоврядування затверджувати правила благоустрою.

- - - -

встановлення чітких вимог до організації роботи підприємств, установ та організацій, приватних підприємців, жителів села при виконанні робіт та заходів з благоустрою; створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату ради, зниження рівня шуму, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона; створення умов для реалізації свої прав суб’єктами у сфері благоустрою села; утримання в належному стані населених пунктів, наведення чистоти та порядку, ліквідація сміттєзвалищ.

 2. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ РЕГУЛЮВАННЯ

3. АЛЬТЕРНАТИВИ

Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

4. МЕХАНІЗМ ТА ЗАХОДИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ

Проектом Правил детально визначені основні права та обов’язки, вимоги щодо встановлення порядку комплексного виконання робіт з благоустрою та озеленення, санітарного очищення території, створення сприятливого для життєдіяльності довкілля;

Визначено:

1) 2) 3) 4) 5) 6)

сферу дії Правил та учасників правовідносин в цій сфері; права та обов’язки у сфері благоустрою території Козинської сільської ради; порядок здійснення благоустрою та утримання території; вимоги до утримання елементів благоустрою; контроль у сфері благоустрою території; відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВНАСЛІДОК ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Впровадження нового регуляторного акту забезпечить покращення стану благоустрою, чистоти та порядку, санітарно-епідеміологічного стану населеного пункту.

Вигоди та втрати від регулювання, яке запроваджується:

Група впливу

Вигоди

Втрати

Суб’єкти підприємницької діяльності

Покращення стану благоустрою населених пунктів, якості життя

Витрати на благоустрій прибудинкових та закріплених територій та сплату адмін-штрафів в разі притягнення до адміністративної відпо-відальності

Місцева влада

Покращення стану благоустрою, чистоти та порядку, санітарно-епіде-міологічного стану населеного пункту, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

Процедура розгляду проекту регуляторного акту

Населення

Покращення естетичного вигляду села, ліквідація сміттєзвалищ, забезпечення чистоти та порядку

Витрати на сплату адмінштрафів власниками домоволодінь в разі притягнення їх до адміністративної від-повідальності за порушення Правил

6. СТРОК ДІЇ

Строк дії не встановлюється, але може бути обмежений або закінчений внаслідок змін у нормативно-правових актах на державному рівні.

7. ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 

1) стан благоустрою, озеленення населеного пункту; 2) кількості порушень Правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП; 3) кількість скарг від мешканців ради щодо виконання заходів з благоустрою.

8. ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Результативність даного регуляторного акта буде відстежуватись виконавчим комітетом.

Голова сільської ради                                                 І.В. Школяр

 

 

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення Козинської  сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»

 

1.Визначення проблеми.

 

            Аналіз регуляторного впливу підготовлено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами.

Відповідно до Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

Відповідно до статей 10, 284 Податкового кодексу України до місцевих податків належить земельний податок, до складу якого входить обов’язковий платіж - податок на майно (в частині земельного податку).

Згідно із п.10.3 ст.10 ПКУ органи місцевого самоврядування обов’язково встановлюють земельний податок та пільги зі сплати земельного податку. Ставки податку та пільги встановлюються за рішенням ради.

Відповідно до ст.284 ПКУ стосовно земельного податку, органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548, необхідно затвердити ставки та пільги із сплати земельного податку на території Козинської сільської ради на 2020 рік.

Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття ставок сприятиме збільшенню надходжень до дохідної частини сільського  бюджету, а також у необхідності викладення рішення з урахуванням змін у законодавстві. Відсутність регулювання може призвести до невиконання вимог чинного законодавства.

Доходи від плати за землю склали 333,470 тис.грн. Земельний податок сплатили юридичні особи на суму 153,859 тис.грн., фізичні особи на суму 179,612 тис. грн.

            Прогнозний обсяг надходжень податку на 2020 рік є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку – виникнення податкового боргу).

На підставі аналізу проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік». Цим проектом рішення пропонується встановити на території Козинської  сільської  ради ставки земельного податку на 2020 рік, встановити пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до статті 284 Податкового кодексу України

            Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акта:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

 

1

2

3

Громадяни

Шляхом забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади міста за рахунок надання пільг та здійснення прогнозованих надходжень до бюджету міста від сплати земельного податку, що будуть спрямовані на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо

__

Держава.

Органи місцевого

самоврядування

1. Шляхом виконання вимог ПКУ в частині встановлення ставок плати за землю, що забезпечить податкові надходження до бюджету, які будуть спрямовані на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

2. Шляхом надання права органам місцевого самоврядування встановлювати розміри ставок земельного податку, орендної плати та пільг з плати за землю.

3. Шляхом установлення пільг державним підприємствам, установам та організаціям

__

Суб’єкти господарювання

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

1. Шляхом прогнозування фіскального навантаження з плати за землю для суб’єктів господарювання-платників земельного податку, які мають земельні ділянки у власності або користуванні. Разом з тим, суб’єкти господарювання як члени територіальної громади розраховують на використання податкових надходжень до бюджету від плати за землю на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

2. Шляхом надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати за землю на  підставі ПКУ та ухвалення рішення за цим проектом.

__

 

*- Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив становить 21%.

            Ураховуючи, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів є регуляторними актами та потребують реалізації процедур, передбачених Законом, розроблено проект регуляторного акта – рішення Козинської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території  Козинської сільської ради на 2020 рік».

            У цьому випадку причини виникнення проблеми – це безпосередня вимога чинного законодавства України, згідно з якою органи місцевого самоврядування кожного року ухвалюють рішення про місцеві податки та збори на наступний рік.

            В разі не встановлення органом місцевого самоврядування місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок.

            Ухвалення рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території  Козинської сільської ради на 2020 рік», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2020 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок плати за землю та пільг з її сплати. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на майно в частині податку за землю, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури.

            Ринкові механізми не можуть бути застосовані при адмініструванні податків. Доцільним є втручання держави шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з установлення ставок податку на майно в частині плати за землю та надання обґрунтованих додаткових пільг з його сплати певним категоріям землекористувачів, як це визначено ПКУ.

            Отже, установлення ставок та пільг з плати за землю можливе лише шляхом ухвалення відповідного рішення сільської ради.

Відповідно до діючого законодавства місцеві податки, їх ставки та пільги затверджуються  сільською радою.

            Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» з урахуванням видів цільового призначення земель, розроблених відповідно до Земельного кодексу України, Закону України "Про землеустрій" та Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008     N 224.

 

2. Цілі державного регулювання

 

Прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території  Козинської сільської ради на 2020 рік» з метою:

  •  виконанння постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;
  •  встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Козинської  сільської ради на 2020 рік, відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель.

        Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема, виконання Податкового Кодексу України спрямовану на поповнення дохідної частини селищного бюджету для забезпечення реалізації місцевих програм.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення  цілей.

1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернати

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняття проекту регуляторного акта призведе до невиконання вимог ст.284.1 «Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, за формою, затвердженою КМУ від 24 травня 2017 року №483, яке вступило в силу 24.07.2017 року.

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акту створить нормативно-правову базу для оподаткування земельним податком на території Козинської  сільської ради, відповідно до Податкового Кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшення привабливості та ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської  ради.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

Відсутні

Рішення сільської ради не відповідає постанові КМУ від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

Відсутні

Відсутні 

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні платників плати за землю. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 

 

1550

Питома вага групи у загальній кількості, %

 

 

 

 

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення  сільської ради.

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

 Сума витрат, гривень

Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

 

-

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

-

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Нові зміни у законодавстві.

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

 Не вирішує проблем вдосконаленні плати за землю, та приведення її до норм чинного законодавства. Рішення сільської ради не відповідає постанові КМУ від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

х

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на врегулювання питання плати за землю на території Козинської сільської ради відповідно до основних положень Податкового Кодексу та зміцнення ресурсної бази сільського бюджету.

Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:

- доцільності – використання наданих державою повноважень органу місцевого самоврядування щодо запровадження земельного податку, та нарощування дохідної частини бюджету Козинської  сільської  ради

- ефективності - запровадження даного регуляторного акту дасть змогу щорічно отримувати додаткові надходження від земельного податку, особливо за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (державної форми власності);

- збалансованості - для суб`єктів господарювання, яких стосуватиметься даний регуляторний акт - чітке визначення умов сплати земельного податку, для бюджету – стабільне отримання надходжень даного податку;

- передбачуваності - прийняття даного регуляторного акту дозволить суб`єктам господарювання, які є платниками земельного податку, створювати довгострокові плани діяльності, а органу місцевого самоврядування – отримати перспективу розвитку на подальші роки;

- принципу прозорості - даний проект рішення підлягає оприлюдненню на офіційній сторінці Козинської сільської ради в мережі Інтернет: http://kozynska-gromada.gov.ua/ в розділі «Регуляторна діяльність»

- врахування громадської думки – протягом місяця з дня опублікування можна направляти свої пропозиції та зауваження на адресу: 35523 Рівненська обл., Радивилівський р-н., с.Козин, вул. Берестецька,145.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта – один рік, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», та діє на широке коло фізичних та юридичних осіб, Рішення діятиме до змін в чинному законодавстві, до прийняття нового рішення або внесення змін в дане рішення.

 

8. Визначення показників результативності дії результативного акту

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

- обсяг надходжень земельного податку, до  бюджету об’єднаної територіальної громади , пов’язаний з дією акта,  грн.;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься  дія акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання й громадянами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Для визначення ступеня досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання слід застосувати прогнозні показники результативності.

Прогнозні  значення статистичних показників:

 

2019 (прогнозована) тис.грн.

Сума надходжень до місцевого бюджету від сплати земельного податку за земельні ділянки

460,600

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта включає:

виконання заходів з відстеження результативності;

підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

Строки проведення відстеження результативності регуляторного акта:

- базове відстеження результативності регуляторного акта – здійснюється на етапі підготовки регуляторного акта або не пізніше 3-х місяців з дня набрання чинності цим актом;

- повторне та періодичне відстеження не здійснюється, у зв’язку з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Для такого відстеження використовуватимуться звітні дані.

Відстеження надходжень податку до місцевого бюджету буде здійснюється шляхом аналізу інформації наданої Радивилівським відділення Дубенської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області.

 

 

Секретар сільської ради                                                 О.Фідчук

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь