ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

 

Законом України «Про звернення громадян» (далі – Закон) встановлене право громадян України звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Відповідно до статті 5 Закону звернення (заяви, скарги та пропозиції) адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Тому радимо громадянам, перш ніж звертатися в органи влади вищого рівня (районна та обласна військові (державні) адміністрації, Секретаріат Кабінету Міністрів, Апарат Верховної Ради України, Офіс Президента України) з питаннями місцевого значення, спершу звернутися до керівництва сільської ради, яке докладе максимум зусиль для того, щоб кожен громадянин мав можливість реалізувати свої конституційні права, на місці вирішивши актуальні питання або отримавши необхідну допомогу.

 

 

Відділ організаційної роботи, документообігу

та військового обліку сільської ради