Бюджет на 2022 рік, зміни до нього та звіт про виконання

Дата: 11.01.2022 15:19
Кількість переглядів: 2219

Фото без опису

Рішення сесії від 26.01.2023 № 673 «Про затвердження звіту про виконання бюджету Козинської сільської територіальної громади за 2022 рік»

Рішення про затвердження бюджету на 2022 рік ТУТ

Рішення сесії від 06.12.2022 № 644 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2021 року  №455 "Про бюджет Козинської сільської територіальної громади на 2022 рік" ТУТ

Рішення сесії від 04.11.2022 № 638 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2021 року  №455 "Про бюджет Козинської сільської територіальної громади на 2022 рік" ТУТ

Рішення сесії від 13.10.2022 № 625 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2021 року  №455 "Про бюджет Козинської сільської територіальної громади на 2022 рік" ТУТ

Рішення сесії від 16.09.2022 № 617 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2021 року  №455 "Про бюджет Козинської сільської територіальної громади на 2022 рік" ТУТ

Рішення сесії від 09.08.2022 № 589 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2021 року  №455 "Про бюджет Козинської сільської територіальної громади на 2022 рік" ТУТ

Рішення сесії від 29.06.2022 № 572 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2021 року  №455 "Про бюджет Козинської сільської територіальної громади на 2022 рік" ТУТ

Рішення сесії від 04.05.2022 № 559 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2021 року  №455 "Про бюджет Козинської сільської територіальної громади на 2022 рік" ТУТ

Рішення сесії від 06.03.2022 № 558 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2021 року  №455 "Про бюджет Козинської сільської територіальної громади на 2022 рік" ТУТ

Рішення сесії від 25.01.2022 № 521 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2021 року  №455 "Про бюджет Козинської сільської територіальної громади на 2022 рік" ТУТ

Рішення сесії від 25.01.2022 № 487 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2021 року  №455 "Про бюджет Козинської сільської територіальної громади на 2022 рік" ТУТ

Рішення виконавчого комітету від 12.04.2022 № 29 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2021 року  №455 "Про бюджет Козинської сільської територіальної громади на 2022 рік" ТУТ

Рішення виконавчого комітету від 05.04.2022 № 23 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2021 року  №455 "Про бюджет Козинської сільської територіальної громади на 2022 рік" ТУТ

 

                                                                        Фото без опису                                                        

Україна

КОЗИНська СІЛЬСЬКА РАДА

ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(Пленарне засідання Пятнадцятої сесії восьмого скликання)

 

  22 грудня 2021  року                                                                                                      455

 

РІШЕННЯ

 

Про бюджет Козинської сільської

територіальнї громади на 2022 рік»

 

(17514000000)

    (код бюджету)

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Бюджетним кодексом України (зі змінами),  Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань,  за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, підтримки підприємництва, майнової  політики та приватизації сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 55171290,00 гривень, у тому числі, доходи загального фонду сільського бюджету 54859300,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету 311990,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського  бюджету у сумі 55171290,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 54859300,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету 311990,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 20 000,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд селищного бюджету у розмірі 60 000,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 517700,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71, статтею 15 Бюджетного кодексу України, та (в разі використання) залишки коштів спеціального фонду місцевого бюджету (частина 2 статті 72).

7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

-соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Надати право виконавчому комітету Козинської сільської ради:

1) отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України;

2) відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, підтримки підприємництва,  майнової  політики та приватизації, перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені головним розпорядникам коштів сільського бюджету цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів, в тому числі у частині перерозподілу:

- видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду сільського бюджету;

- видатків у межах однієї бюджетної програми, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

- об'єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду сільського бюджету.

9. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:

1) затвердження  паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання  бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про сільський бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації  про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим  рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленою Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат з урахуванням вимог чинного законодавства;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

10. Надати право фінансовому відділу сільської ради:

1) у разі внесення змін до нормативних актів та до структури сільської ради, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів сільського бюджету, після державної реєстрації в установленому законодавством порядку, вносити відповідні зміни у документах, що використовуються у бюджетному процесі;

2) при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації, приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування сільського бюджету.

11. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, фінансовий відділ здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах бюджету.

12. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначеного.

13. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

14. Визначити розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня :

- КУ «Центр надання соціальних послуг» Козинської сільської ради Дубенського району Рівненської області;

- Козинський ліцей Козинської сільської ради Дубенського району Рівненської області;

- Рудня–Почаївський ліцей Козинської сільської ради Дубенського району Рівненської області;

- Ново–Пляшевська гімназія Козинської сільської ради Дубенського району Рівненської області.

15. Рішення набуває чинності з 1 січня 2022 року.

16. Додатки 1, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною  частиною.

17. Відділу організаційної роботи та документообігу сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, підтримки підприємництва,  майнової  політики та приватизації  (Микола Гончаров).

 

 

Сільський голова                                                                                                  Іван ШКОЛЯР

           

Підготував:

 

 

В.о. начальника фінансового відділу

сільської ради                                                                                       Мирослава СТАДНИК

 

 

Погоджено:

 

 

Голова постійної комісії

з  питань бюджету, фінансів,

соціально-економічного розвитку,

житлово-комунального господарства,

комунальної власності, підтримки підприємництва,

майнової  політики та приватизації                                                       Микола ГОНЧАРОВ

 

 

Заступник сільського голови                                                                Олександр КУРСИК

 

 

Секретар ради                                                                                         Олександра ФІДЧУК

 

 

Начальник відділу юридичного забезпечення,

кадрової роботи та військового обліку

сільської ради                                                                                          Віктор САЧУК

 

 

Начальник відділу організаційної роботи та документообігу

сільської ради                                                                                           Оксана ВДОВИЧЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь